ĐẶT PHÒNG
-
+
-
+
-
+

SƠ ĐỒ CHUNG

 

Convention Center

 

SỨC CHỨA CHI TIẾT

 

Convention Center

 

1102m2 U-shape 1
102 chỗ
U-shape 2
432 chỗ
Theater
1500 chỗ
Banquet
600 chỗ
Classroom
624 chỗ

 

Diamond Hall

 

374m2 U-shape 1
93 chỗ
U-shape 2
165 chỗ
Theater
400 chỗ
Banquet
276 chỗ
Classroom
168 chỗ

 

Emerald hall

 

374m2 U-shape 1
93 chỗ
U-shape 2
165 chỗ
Theater
400 chỗ
Banquet
276 chỗ
Classroom
168 chỗ

 

Ruby Hall

 

148m2 U-shape 1
21 chỗ
U-shape 2
60 chỗ
Theater
162 chỗ
Banquet
72 chỗ
Classroom
60 chỗ

 

sapphire hall

 

113m2 U-shape 1
16 chỗ
U-shape 2
32 chỗ
Theater
112 chỗ
Banquet
72 chỗ
Classroom
60 chỗ

 

Pearl Hall

 

113m2 U-shape 1
21 chỗ
U-shape 2
40 chỗ
Theater
112 chỗ
Banquet
72 chỗ
Classroom
60 chỗ

 

Topaz Hall